Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Muuttoliike

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/muutl/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli siirtolaisuus sekä maassamuutot, jotka erotellaan edelleen kuntien välisiin ja kunnan sisäisiin muuttoihin.

Muutoista tilastoidaan mm. muuttaneiden henkilöiden ikä, sukupuoli, siviilisääty, äidinkieli, kansalaisuus, syntymävaltio sekä muuton tulo- ja lähtöalue. Henkilö saattaa esiintyä yhden vuoden tilastossa useampaan kertaan, koska tilastoyksikkönä on muutto.

Tietosisältö

Tilastoyksikkönä on muutto (ei muuttaja). Muuttoliiketilastossa ei tilastoida tilapäisiä muuttoja. Tilastossa on muuton tehneistä henkilöistä väestötietoja, kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, syntymävaltio, syntymäkotikunta. Nämä tiedot ovat muuttopäivän tilanteen mukaisia. Maahan- ja maastamuutoista on saatavilla lähtö- ja tulomaa sekä maassamuutoissa lähtö- ja tulokunta. Tilastosta on saatavissa eri alueiden väliset muuttoluvut esim. maakuntien väliset ja seutukuntien väliset muutot.

Käytetyt luokitukset

Tietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Kansalaisuus, syntymävaltio ja kieli on vuodesta 1999 lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset. Ikä luokitellaan 1- tai 5-vuotisluokkiin.

Maakunta- ja tilastollinen kuntaryhmitys -luokituksia on käytetty vuodesta 1997 lähtien. Tätä ennen käytettiin läänejä maakunnan ja kuntamuotoa tilastollisen kuntaryhmityksen sijasta. Vuodesta 1999 lähtien muuttoliiketilastossa on käytetty tilastovuotta seuraavan kalenterivuoden alussa voimaan astunutta aluejakoa. Tilauksesta voidaan vuodenvaihteessa yhdistyneiden kuntien tiedot tuottaa myös ennen yhdistymistä voimassa olleella vuoden viimeisen päivän aluejaolla vuodesta 2003 lähtien.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto päivittää muuttoilmoituksista väestötietojärjestelmään tietoja kunnan sisäisistä, kuntien välisistä sekä Suomen aluerajat ylittävistä muutoista. Digi- ja väestötietovirasto toimittaa tiedot Tilastokeskukselle. Muuttoliiketilastoa laadittaessa on otettu huomioon vain muuttopäivänä vakinaisesti Suomessa asuvien henkilöiden tekemät muuttoilmoitukset. Muutto ulkomailta Suomeen otetaan mukaan väestötilastoon, jos henkilön muuttoilmoituksessa ilmoittama asuinpaikka hyväksytään hänen vakinaiseksi kotipaikakseen.

Päivitystiheys

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa toukokuussa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kalenterivuoden lopullinen tilasto valmistuu seuraavan kalenterivuoden toukokuussa ellei toisin mainita. Ennakkotietoja muuttojen määristä julkaistaan kuukausittain sähköisessä muodossa Tilastokeskuksen ”Väestön ennakkotilasto” -sivuilla. Kunnittaiset ennakkotiedot ovat saatavilla kuukausittain maksullisesta ”Väestötilastopalvelusta” ja neljännesvuosittain ”Väestön neljännesvuositilasto” -paperijulkaisusta. Lopulliset muuttoliiketilastot julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla toukokuussa, ”Väestörakenne ja väestönmuutokset kunnittain” -paperijulkaisussa kesäkuussa sekä tunnuslukuja sisältävässä ”Väestönmuutokset” -paperijulkaisussa joulukuussa.

Aikasarja

Kunnittaisia maassamuuttotilastoja tuoreimmalla aluejaolla on saatavissa vuodesta 1975 ja lähtö- ja tuloalue tiedot ovat saatavissa vuodesta 1980 lähtien. Koko maata koskevia maahan- ja maastamuuttotilastoja on saatavilla vuodesta 1945 lähtien ja kunnittaisia siirtolaisuustilastoja vuodesta 1975 lähtien.

Asiasanat

kunnassamuutto, kuntien välinen muutto, maahanmuutto, maassamuutto, maastamuutto, muuttoliike, siirtolaisuus, väestö, väestönkasvu, väestönmuutokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/muutl/yht.html


Päivitetty 28.04.2020