Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Omistusasumisen hintaindeksit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/oahi/
Aihealue: Asuminen
Sivuavat aihealueet: Hinnat ja kustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2018.

Kuvaus

Omistusasumisen hintaindeksit kuvaavat omistusasumisen hankintaa ja omistamisen kustannuksia sekä asuntojen ostohinnan kehitystä. Omistusasumisen hintaindeksi kuvaa kotitalouksille uusien asuntojen kauppahintojen sekä muiden omistusasumiseen liittyvien tavaroiden ja palveluiden hintojen kehitystä. Asuntojen hintaindeksi kuvaa kotitalouksien ostamien asuntojen hintojen kehitystä. Asuntojen hintaindeksi koostuu uusien ja vanhojen osakeasuntojen hintaindekseistä, kiinteistöjen hintaindeksistä ja uusien omakotitalojen hintaindeksistä.

Tietosisältö

Omistusasumisen hintaindeksissä uusien asuntojen ostohinta perustuu uusien osakeasuntojen hintatilastoon, joka julkaistaan osana asuntojen hinnat -tilastoa. Itse rakennetut asunnot kuvaa omistusasujien itse rakentamien tai rakennuttamien asuntojen hintakehitystä ja tiedot perustuvat rakennusliikkeiltä ja talotehtailta kerättyyn aineistoon. Peruskorjauksien osalta tiedot pohjautuvat kuluttajahintaindeksin ja rakennuskustannusindeksin aineistoihin.

Muut asunnon hankintaan liittyvät palvelut, suuret korjaukset, vakuutusmaksut ja muut asumiseen liittyvät palvelut - tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksin keräämään aineistoon.

Asumisen hintaindeksissä tiedot perustuvat kiinteistöjen hinnat ja asumisen hinnat -tilastojen tietoihin. Painot perustuvat asuntokannan rakenteeseen ja sille arvioituihin käypiin hintoihin.

Tietosisältö määräytyy vuoden 2013 alussa voimaan tulevan komission asetuksen mukaisesti.

Käytetyt luokitukset

Omistusasumisen hintaindeksin luokitus:

 1. 1. Omistusasujien asumiskustannukset
 2. 1.1. Asuntojen hankinta
 3. 1.1.1. Uudet asunnot
 4. 1.1.1.1. Uusien asuntojen osto
 5. 1.1.1.2. Itse rakennetut asunnot ja suuret peruskorjaukset
 6. 1.1.2. Kotitalouksien uudet asunnot, jo olemassa olevat
 7. 1.1.3. Muut asunnon hankintaan liittyvät palvelut
 8. 1.2. Asuntojen omistaminen
 9. 1.2.1. Suuret korjaukset ja kunnossapito
 10. 1.2.2. Asuntoihin liittyvät vakuutukset
 11. 1.2.3. Muut asunnon omistamiseen liittyvät palvelut

Asumisen hintaindeksin luokitus:

 1. 1. Asuntojen ostaminen
 2. 1.1. Uusien asuntojen ostaminen
 3. 1.2. Vanhojen asuntojen ostaminen

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Omistusasumisen hintaindeksissä uusien asuntojen ostohinta perustuu uusien osakeasuntojen hintatilastoon, joka julkaistaan osana asuntojen hinnat -tilastoa. Itse rakennetut asunnot kuvaa omistusasujien itse rakentamien tai rakennuttamien asuntojen hintakehitystä ja tiedot perustuvat rakennusliikkeiltä ja talotehtailta kerättyyn aineistoon.

Muut asunnon hankintaan liittyvät palvelut, suuret korjaukset, vakuutusmaksut ja muut asumiseen liittyvät palvelut - tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksin keräämään aineistoon.

Asumisen hintaindeksissä tiedot perustuvat kiinteistöjen hinnat ja asumisen hinnat -tilastojen tietoihin. Painot perustuvat asuntokannan rakenteeseen ja sille arvioituihin käypiin hintoihin.

Asunto-osakkeiden ja vanhojen kiinteistöjen hintaindeksien osalta tiedot ovat ensimmäisellä julkistuskerralla ennakollisia. Ennakkotiedoissa on mukana noin 2/3 kaikista osakeasuntokaupoista ja kaikki vanhojen kiinteistöjen kaupat. Itse rakennettujen omakotitalojen ja kustannusten osalta tiedot ovat lopullisia.

Päivitystiheys

Neljännesvuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan noin 95 päivää tarkasteluajanjakson päättymisestä. Julkaisupäivät määräytyvät Eurostatin julkistamisaikataulun mukaisesti. Tiedot ovat ensimmäisellä julkaisukerralla ennakollisia ja toisella kerralla lopullisia.

Aikasarja

Sekä omistusasumisen hintaindeksistä että asuntojen hintaindeksistä on saatavilla tietoja 1. neljänneksestä 2010 alkaen.

Asiasanat

asuminen, asunnot, asuntojen hintaindeksi, hinnat, hintaindeksit, indeksit, omistusasunnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/oahi/yht.html

Lisätietoja

Martti Korhonen puhelin: 029 551 3451, Petri Kettunen puhelin: 029 551 3558, Elina Vuorio puhelin: 029 551 3385


Päivitetty 30.09.2019