Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Perheet

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/perh/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Perheet muodostetaan vuoden vaihteessa Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän mukaan samassa asunnossa asuvista henkilöistä. Tilastossa on perheet ja lapsiperheet ja heidän väestötietonsa. Perheet luokitellaan lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin avio- ja avopareihin, rekisteröityihin mies- ja naispareihin sekä yhden vanhemman perheisiin. Avoparit päätellään yhdessä asumisen perusteella. Tilastossa on puolisoiden/vanhempien ikä, kieli, kansalaisuus ja syntymämaa sekä jokaisen kotona asuvan lapsen ikä ja sukupuoli. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.

Tietosisältö

Tilastossa on kaikkien Suomessa vakituisesti asuvien perheiden ja lapsiperheiden väestötiedot. Tilastossa on puolisoiden/vanhempien ikä, kieli, siviilisääty, kansalaisuus ja syntymämaa sekä jokaisen kotona asuvan lapsen ikä, sukupuoli ja kieli (jaotuksella suomi, ruotsi, muu kieli). Puolisoiden/vanhempien tietoina ovat myös heidän avioliittonsa järjestysluku, sekä viimeisimmät vihki- ja avioeropäivät. Myös rekisteröityneistä pareista on rekisteröintipäivän ja rekisteröinnin purkupäivän ohella tietoja mahdollisista avioliitoista. Perheen tiedoista ilmenee myös, onko perhe ns. uusperhe ja kuinka monta kummankin puolison alaikäistä lasta sekä puolisoiden yhteistä lasta perheessä on.

Yksittäiset tunnisteelliset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Perheet luokitellaan avio- avo- ja rekisteröityneiksi pareiksi, joilla ei ole tai on lapsia sekä yhden vanhemman perheiksi. Lapsen asemassa olevalle ei ole mitään ikärajoitusta. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Yksinhuoltajien perheitä ovat vain ne yhden vanhemman perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.

Perheet luokitellaan lapsimäärän suhteen yleisimmin 1, 2, 3, ja 4+ lapsisiin perheisiin. Lasten ikäluokkina käytetään 0-6, 0-1–7, ja 0-–24-vuotiaiden lasten määrää.

Kansalaisuus, syntymävaltio ja kieli on vuodesta 1999 lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset.

Perhetietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Maksullisessa palvelussa on lisäksi kunnan osa-alueittaisia tietoja. Tietoja voidaan tuottaa myös karttakoordinaattipohjaisilla aluejaoilla esim. ruutuaineistoina.

Aluejakona on 31.12.1999 tilastosta lähtien käytetty seuraavan vuoden ensimmäisen päivän aluejakoa. Tilauksesta voidaan vuodenvaihteessa yhdistyneiden kuntien tiedot tuottaa myös ennen yhdistymistä olleella vuoden viimeisen päivän aluejaolla.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot perheistä muodostetaan Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä saadusta vuodenvaihteen väestötiedosta. Tietokoneohjelma lajittelee asuinkiinteistötunnuksen mukaan väestön samassa asunnossa asuviin, joista ohjelma päättelee perheet asukkaiden tietoja vertailemalla.

Päivitystiheys

Perhetiedosto tehdään vuosittain aina vuodenvaihteen tilanteen mukaisesti.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto julkistetaan tilastovuotta seuraavan vuoden toukokuussa.

Aikasarja

Nykyisillä määritelmillä perhetiedostoja on tehty vuonna 1990 ja vuodesta 1992 eteenpäin.

Asiasanat

avioliitto, avoliitto, kansalaisuus, lapset, lapsiperheet, perheet, rekisteröity parisuhde, uusperheet, yksinhuoltajaperheet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/perh/yht.html

Lisätietoja

info@tilastokeskus.fi


Päivitetty 01.07.2020