Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennukset ja kesämökit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rakke/
Aihealue: Asuminen
Sivuavat aihealueet: Rakentaminen
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Rakennukset ja kesämökit -tilasto on vuositilasto ja se kuvaa olemassa olevaa rakennus- ja kesämökkikantaa vuoden viimeisenä päivänä. Rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit. Kesämökillä tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan asuntona. Liiketoimintaa palvelevia lomamökkejä, lomakylien rakennuksia ja siirtolapuutarhamökkejä ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi. Rakennus- ja kesämökkitilastoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain. Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot. Rakennukset ja kesämökit -tilasto on kokonaisaineisto.

Tietosisältö

Rakennuskantaa voidaan kuvata mm. rakennuksen käyttötarkoituksen (asuinrakennus, liikerakennus, toimistorakennus jne.), rakennusvuoden, kerrosalan, rakennusaineen ja sijainnin mukaan ja kesämökkikantaa mm. mökin rakennusvuoden, pinta-alan, omistajuuden ja sijainnin mukaan.

Yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Rakennuksia kuvaavissa tilastoissa käytetty luokitus on mm. rakennusluokitus eli rakennuksen käyttötarkoitusluokitus (asuinrakennus, liikerakennus, toimistorakennus jne.). Rakennuksista ja kesämökeistä on saatavissa tietoja kaikilla kuntajaotukseen perustuvilla aluejaoilla kuten koko maa, lääni, maakunta, seutukunta ja kunta. Tietoja voidaan tuottaa myös postinumeroalueittain sekä karttakoordinaattipohjaisilla aluejaoilla esim. kuntien osa-alueluokituksella.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rakennukset ja kesämökit -tilasto laaditaan pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän tiedoista.

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain. Tiedot kuvaavat vuoden viimeisen päivän tilannetta.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Perustiedot valmistuvat toukokuussa.

Aikasarja

Tietoja on kerätty väestölaskennoissa vuosina 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 ja 1985. Vuodesta 1987 vuoteen 2007 asti tiedot on julkaistu vuosittain erillään Rakennuskantatilastossa ja Kesämökit -tilastossa. Vuodesta 2008 tilastot on yhdistetty Rakennukset ja kesämökit -tilastoksi.

Asiasanat

asuminen, asunnot, kerrostalot, kesämökit, loma-asunnot, omakotitalot, pientalot, rakennukset, rakennuskanta, rakentaminen, rivitalot, talonrakennus, vapaa-ajan asunnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rakke/yht.html


Päivitetty 01.06.2016