Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rlv/
Aihealue: Rakentaminen
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Rakentamisen liikevaihtoindeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä. Muuttujan laskennassa käytettyihin tietoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Lisäksi rakentamisesta tuotetaan myynnin määräindeksi, joka mittaa rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä.

Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen liikevaihtotieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus, yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden liikevaihtoindeksiä. Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan. Tuoreimman kuukauden indeksien laskennassa on käytetty apuna menetelmällistä aikasarjamallinnusta. Tämä pienentää aineiston hitaasta kertymisestä johtuvia revisioita. Aineistosta laaditut tilastot ja indeksit ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei näistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Tietosisältö

Rakentamisen liikevaihtoindeksit julkaistaan seuraavilta toimialoilta: F Koko rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta

Myös teollisuuden, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista julkaistaan liikevaihtokuvaajia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Liikevaihtoindeksit perustuvat Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin ja Tilastokeskuksen myyntitiedusteluun. Verohallinnon aineisto kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset. Aineisto sisältää arvonlisäveron maksu- ja ilmoitusmenettelyssä kerätyt tiedot. Myyntitiedustelussa liikevaihtotietoja kysytään pääasiassa yritystasolla, mutta monitoimialaisia yrityksiä on jaettu toimialapuhtauden parantamiseksi toimialayksiköihin. Lisäksi indeksien laskennassa käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia yritysten perustietoja, kuten toimialatietoa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 45 päivää tilastoajanjakson päättymisestä.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 1995. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2015 (2015=100).

Asiasanat

indeksit, liikevaihto, maarakennus, maarakentaminen, rakentaminen, suhdannevaihtelut, talonrakennus, talonrakentaminen, toimialat, vesirakentaminen, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rlv/yht.html

Lisätietoja

http://tilastokeskus.fi/til/rlv/yht.html


Päivitetty 12.03.2019