Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vangit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/van/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2010.

Kuvaus

Vankitilasto antaa kuvan vankimääristä vuoden alussa ja lopussa sekä vuoden aikana rangaistuslaitoksiin otetuista ja niistä vapautuneista. Tilastoon sisältyy myös vuosittainen toukokuun 1. päivän tilanteen mukainen poikkileikkaus vankirakenteesta (vankirakenneselvitys). Keskivankiluku kuvaa vankimäärän vuosittaista kehitystä.

Tietosisältö

Vuosittaiset vankimäärät, laitoksiin saapuneet ja vapautuneet esitetään vankiryhmittäin joko keskivankilukuna tai lukumäärätietona. Vankiryhmiä ovat vankeus-, tutkinta- ja sakkovangit. Tietoja esitetään myös ulkomaalaisista vangeista, elinkautisvangeista, vankiloiden lukumäärästä, vankipaikkojen käytöstä ja vankipaikoista suljetuissa laitoksissa. Tietoja on saatavissa myös vapautumisperusteista ja laitoksissa suoritetuista rangaistusajoista. Vankirakennetiedoista on saatavissa ikäluokka ja laitostyyppi, päärikos ja vankilassaolokerta.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Vankiryhmä, sukupuoli, ikäluokka ja ulkomaalainen vanki (keskivankilukuina tai saapuneina). Elinkautisvanki, rangaistuslaitoksista vapautuneet (yhteensä), vankiloiden lukumäärä ja vankipaikkoja käytössä (lukumäärätietoina). Vankipaikkoja suljetuissa laitoksissa (prosentteina).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot saadaan rikosseuraamusvirastosta tilastotauluina.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Aikasarja

Tilastoja on olemassa yli sadan vuoden ajalta.

Asiasanat

vangit, vankilat, rikokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/van/yht.html

Lisätietoja

Rikosseuraamusvirasto.


Päivitetty 22.11.2010