I samband med statistiken över arbetskonflikter år 2021 publicerades tre nya databastabeller

Som en del av statistiken över arbetskonflikter publicerades tre nya databastabeller:

  • 12fg Arbetskonflikter årsvis efter anledning
  • 12kq Former av arbetskonflikter årsvis
  • 13n2 Arbetskonflikter årsvis

Databastabellen 13n2 Arbetskonflikter årsvis motsvarar till sitt datainnehåll en tabellbilaga till statistiken över arbetskonflikter som publicerats tidigare år. Två databastabeller klassificerade efter näringsgren publicerades liksom tidigare, så nu innehåller statistiken över arbetskonflikter sammanlagt fem databastabeller.

Förfrågningar: palkat.indeksit@stat.fi

Mera information

Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690