Uppgifterna i statistiken Kreditinstitutens bokslut publiceras framöver som en del avi Struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i statistiken Kreditinstitutens
bokslut publiceras fr.o.m. hösten 2022 som en del av Struktur- och
bokslutsstatistiken över företag. Publiceringen av statistiken
Kreditinstitutens bokslut upphör: statistikens sista publicering var
16.12.2021. Mera information finns på webbsidorna för Struktur- och
bokslutsstatistiken över företag.

Mera information

Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621