Uppgifterna i statistiken Försäkringsverksamhet publiceras framöver som en del av Struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i statistiken Försäkringsverksamhet
publiceras fr.o.m. hösten 2022 som en del av Struktur- och bokslutsstatistiken
över företag. Publiceringen av statistiken Försäkringsverksamhet upphör:
statistikens sista publicering var 28.10.2021. Mera information finns på
webbsidorna för Struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Mera information

Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621