Två nya databastabeller inom statistiken över el- och värmeproduktion

Två nya databastabeller inom statistiken över el- och värmeproduktion

Två nya databastabeller har färdigställts inom statistiken över el- och värmeproduktion:

  • 13ir El- och värmeproduktion och bränslen efter produktionsform
  • 13j5 El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle

Mera information

Tiina Myllymaa
överaktuarie
029 551 3336