Uppgifter har lagts till i databastabell 11bh -- Vägtrafikolyckor, döda och skadade inom statistiken över vägtrafikolyckor

Statistik: statistik över vägtrafikolyckor

Ändringsdatum: 17.8.2023

Databastabell:

Beskrivning av de nya uppgifterna

Nya uppgifter har lagts till i databastabellen 11bh -- Vägtrafikolyckor, döda och skadade inom statistik över vägtrafikolyckor:

Statistik från PRONTO om de som dödades i vägtrafikolyckor, samt allvarligt och lindrigt skadade.

Summan av de allvarligt skadade baserat på Hilmo (vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom + olyckor som inte har), och summan av de allvarligt skadade och dödade.

Mera information

Mervi Härkönen
överaktuarie
029 551 3254