Ämnen
Transport och turism

I vägtrafiken dog 12 personer i april 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 183 i april. I dessa dog 12 och skadades 240 personer. Antalet döda var 4 färre än i april 2021 och antalet skadade 15 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Antalet människor som dödades i vägtrafiken genom linjediagram av trafikanter mellan 1985 och 2022. 
Det totala antalet dödsfall var det högsta antalet omkring 1990, då antalet nådde nästan 750 personer. 
Sedan dess har antalet sjunkit till tvåhundra. Dödsfall i personbilar har minskat från mer än tre hundra till nära 100. 
Antalet människor som har dött i lätt trafik har minskat från drygt tvåhundra till omkring femtio. 
Dödssiffran för andra trafikanter har länge legat under 100, nu sammanfaller med lätta trafikolyckor.

Huvudpunkter

 • Det hände 183 vägtrafikolyckor med personskada i april 2022.
 • I vägtrafikolykor dog 12 och skadade 240 personer.
 • Av dem som dog färdades 8 med personbil och 1 med cykel. Ytterligage dog 3 fotgängare.
 • Av de döda var 9 män och 3 kvinnor.

Under januari - april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 718. I olyckorna dog 45 och skadades 921 personer. Antalet döda var 5 färre och antalet skadade 96 fler än under motsvarande period år 2021. Av dem som dog färdades 36 med personbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 7 fotgängare och 1 cyklist.

Data om olyckor under påverkan av rusmedel finns i en separat dabastjänst.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Uppdaterad:
  21.07.2022
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Typ av olycka
  Uppdaterad:
  21.07.2022
  Använda klassificeringar:
  • Hastighetsbegränsning
  • Typ av olycka
  Uppdaterad:
  21.07.2022
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Hastighetsbegränsning
  Uppdaterad:
  21.07.2022
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Vägtyp
  • Region
  • Olycksplats
  Uppdaterad:
  21.07.2022
  Använda klassificeringar:
  • Inblandad
  • Vägtyp
  • Region
  Uppdaterad:
  21.07.2022
  Använda klassificeringar:
  • Vägtyp
  • Inblandad
  • Region
  Uppdaterad:
  21.07.2022
  Använda klassificeringar:
  • Veckodag
  • Ljusförhållanden
  • Hastighetsbegränsning
  • Vägtyp
  • Väglag
  Uppdaterad:
  21.07.2022

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Mervi Härkönen
  överaktuarie
  029 551 3254
  Ansvarig avdelningschef