Ämnen
Transport och turism

Den transporterade godsmängden med lastbil ökade något under tredje kvartalet 2022

meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2022, 3:e kvartal

Enligt Statistikcentralen transporterades totalt 71 miljoner ton gods med lastbil i inrikes vägtrafik under tredje kvartalet år 2022. Den transporterade godsmängden ökade med 3 procent jämfört med året innan. Transportarbetet var för sin del på samma nivå som året innan och uppgick till 7,7 miljarder tonkilometer.

Viktiga punkter

  • Inom inrikes vägtrafiken uppgick den totala godstransporten till 71 miljoner ton under tredje kvartalet år 2022. Mängden ökade med 3 % jämfört med året innan.
  • Även om vägtrafikens transportarbete i sin helhet var på samma nivå som året innan, sjönk transportarbetet för jordmaterial med 25 %.
  • Transporterna av jordmaterial utgjorde 30 % av den transporterade godsmängden i vägtrafiken och 7 % av transportarbetet.
  • Av transportarbetet kördes 93 % inom den yrkesmässiga trafiken och 7 % inom den privata trafiken.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik kvartalsvis 2018Q1-2022Q3

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transport av jordmaterial
  • Användning
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Typ av lastbil
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tuominen
överaktuarie
029 551 3635
Ansvarig avdelningschef