Ämnen
Transport och turism

I april 2022 registrerades 6 431 nya personbilar första gången

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen registrerades 6 431 nya personbilar i april 2022, vilket är 27 % färre än ett år tidigare. Totalt registrerades 13 133 nya fordon i april. Antalet första registreringar minskade med 26 % jämfört med motsvarande månad året innan. Bristen på komponenter inom bilbranschen leder till fördröjningar i tillverkningen av nya bilar.

Linjediagrammet beskriver första registreringar av personbilar efter drivkraft åren 2019–2022. Registreringarna av bensin- och dieseldrivna personbilar minskar och registreringarna av el- och hybridbilar ökar.

Huvudpunkter

 • I april 2022 registrerades 6 431 nya personbilar första gången, vilket är 27 % färre än året innan.
 • Av de personbilar som registrerades första gången var 12 % eldrivna. Antalet var 777 dvs. 27 % fler än året innan.
 • Antalet enskilt importerade begagnade bilar var totalt 3 697, vilket är 8 % färre än året innan.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
05.05.2022

Första registreringar av personbilar efter drivkraft och landskap

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Fordonsklass
 • Innehavare
 • Drivkraft
 • Användning
 • Landskap
Uppdaterad:
04.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Fordonsklass
Uppdaterad:
04.08.2022
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Fordonsklass
Uppdaterad:
04.08.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nico Maunula
överaktuarie
029 551 3526
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef