Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet anmälda sexualbrott ökade under januari–mars 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 1:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Statistiken över brott och tvångsmedel har kompletterats med nya databastabeller. Gamla har överförts till arkivet. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–mars 2022 kännedom om totalt 99 600 brott mot strafflagen. Det är 7,3 procent mindre än under januari–mars 2021. Antalet misshandelsfall uppgick till 7 900 och antalet sexualbrott till 1 500.

Linjediagram över sexuellt utnyttjande av barn, våldtäktsbrott och andra sexualbrott från januari 2018 till mars 2022. Antalet brottstyper har ökat, men den månatliga variationen är stor.

Huvudpunkter

  • Antalet stöldbrott minskade med 5 % jämfört med första kvartalet 2021.
  • Antalet sexualbrott ökade med 31,8 % jämfört med första kvartalet 2021.
  • Antalet misshandelsfall ökade med 8,2 % jämfört med första kvartalet 2021.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
29.04.2022

Strafflagsbrott som kommit till myndigheternas kännedom (antal)

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Databastabeller som utgått

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252
Ansvarig avdelningschef