Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet misshandelsbrott som begåtts av personer under 15 år ökade med 23,4 procent år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Statistiken över brott och tvångsmedel har kompletterats med nya databastabeller. Gamla har överförts till arkivet. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralens uppgifter, fick polisen, tullen och gränsbevakningen år 2021 kännedom om 127 800 stöldbrott. Antalet anmälda våldtäktsbrott ökade med 27,7 procent. Antalet misshandelsbrott som begåtts av personer under 15 år ökade med 23,4 procent från året innan.

Linjediagram över unga misstänkta för misshandel efter åldersgrupp: 0–14 år, 15–17 år och 18–20 år. I synnerhet har antalet 18–20-åringar minskat fr.o.m. år 2010. Fr.o.m. år 2015 har antalet under 15-åringar ökat klart.

Huvudpunkter

  • Antalet personer under 15 år som misstänkts för uppklarade misshandelsbrott var något under 2 200. Detta är 23,4 % fler än året innan.
  • Av de under 15-åriga misstänkta för uppklarade misshandelsbrott var 87 % pojkar.
  • Vid misshandel som gjorts av personer under 15 år var offret minderårigt i omkring 80 % av fallen.
  • Antalet brott mot strafflagen som kommit till myndigheternas kännedom minskade med 11,2 % från år 2020.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Uppdaterade databastabeller
Databastabeller som utgått

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252
Ansvarig avdelningschef