Ämnen
Boende och byggandeBefolkning och samhälle

Ökningen av antalet ensamboende unga avtog år 2022

meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2022

Enligt Statistikcentralen avtog ökningen av antalet ensamboende unga år 2022. Antalet ensamboende personer under 30 år ökade år 2022 med omkring 5 300, vilket är det lägsta antalet sedan år 2015. I övriga åldersgrupper fortsatte ökningen av ensamboendet i jämnare takt. Totalt sett ökade antalet ensamboende med omkring 24 000 personer.

Viktiga punkter

 • I slutet av år 2022 var antalet ensamboende 1,3 miljoner, av vilka 45 % var över 60 år.
 • Antalet ensamboende ökade med omkring 24 000 personer från året innan. Nästan 11 000 av dem var 60 år eller äldre.
 • I slutet av år 2022 fanns det totalt 2,82 miljoner bostadshushåll.
 • Av alla bostadshushåll var 78 % små bostadshushåll, dvs. enpersons- eller tvåpersonsbostadshushåll.
 • Antalet ensamboende har fördubblats från år 1990.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Ensamboende efter åldersgrupp och kön 2022

Bostadshushåll efter storlek 1985-2022

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Område
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Bostadshushållets storlek
 • Hustyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Bostadshushållets storlek
 • Rumsantal (inkluderar inte köket)
 • Hustyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Den äldsta personens ålder i bostadshushållet
 • Den äldsta personens kön
 • Bostadshushållets storlek
 • Hustyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Byggnadsår
 • Bostadens användningssyfte
 • Hustyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Ronkainen
överaktuarie
029 551 3425
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef