Ämnen
Boende och byggandeBefolkning och samhälle

Antalet unga bostadshushåll började öka under tredje kvartalet 2023

meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2023, 3:e kvartal

Enligt Statistikcentralen ökade antalet bostadshushåll bestående av personer under 30 år med ungefär tiotusen under juli–september år 2023 jämfört med föregående kvartal. I övriga åldersgrupper ökade antalet bostadshushåll med omkring fyratusen.

Viktiga punkter

  • Antalet bostadshushåll som bor i bostäder i flervåningshus ökade med över 16 000.
  • Antalet ensamboende ökade med över 12 000.
  • Totalt ökade antalet bostadshushåll med nästan 18 000 jämfört med föregående kvartal.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Område
  • Hustyp
  • Bostadshushållets storlek
  • Den äldsta personens ålder i bostadshushållet
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Ronkainen
överaktuarie
029 551 3425
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef