Ämnen
Transport och turism

Den transporterade godsmängden med lastbil sjönk under första kvartalet 2023

meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2023, 1:a kvartal

Enligt Statistikcentralen transporterades totalt 49 miljoner ton gods med lastbil i inrikes vägtrafik under första kvartalet 2023. Den tranporterade godsmängden sjönk med 15 procent jämfört med året innan. Transportarbetet ökade med 2 procent och var 7,3 miljarder tonkilometer.

Viktiga punkter

  • Inom inrikes vägtrafiken uppgick den totala godstransporten till 49 miljoner ton under första kvartalet år 2023. Mängden sjönk med 15 % jämfört med året innan.
  • Transportarbetet i vägtrafik ökade med 2 % jämfört med första kvartalet år 2022.
  • Transporterna av jordmaterial utgjorde 21 % av den transporterade godsmängden i vägtrafiken och 7 % av transportarbetet.
  • Av transportarbetet kördes 97 % inom den yrkesmässiga trafiken och 3 % inom den privata trafiken.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transport av jordmaterial
  • Användning
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Typ av lastbil
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609
Ansvarig avdelningschef