Ämnen
Boende och byggandeBefolkning och samhälle

Nästan en miljon bostadshushåll bodde i hyresbostäder år 2022

meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2022

Enligt Statistikcentralen bodde omkring 998 000 bostadshushåll i hyresbostäder i slutet av år 2022, dvs. 35 procent av alla bostadshushåll. Andelen bostadshushåll som bor i hyresbostäder av alla bostadshushåll var på samma nivå som året innan. Andelen har ökat med fem procentenheter sedan år 2010.

Viktiga punkter

 • Antalet bostadshushåll som bor i ägarbostäder var omkring 1,73 miljoner, dvs. 61 % av alla bostadshushåll.
 • Andelen bostadshushåll som bor i bostäder med andra upplåtelseformer var 3 % av alla bostadshushåll. I andelen ingår bl.a. bostadsrättsbostäderna.
 • Av bostadshushållen bestående av personer under 30 år bodde 81 % i hyresbostäder.
 • Bostadsbefolkningen bosatt i ägarbostäder uppgick till 3,73 miljoner och bostadsbefolkningen bosatt i hyresbostäder till 1,55 miljoner.
 • Av de ensamboende bodde 51 % i hyresbostäder och 46 % i ägarbostäder.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Upplåtelseform
 • Rum
 • Område
 • Hustyp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Upplåtelseform
 • Bostadshushållets storlek
 • Område
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Bostadshushållets storlek
 • Den äldsta personens ålder i bostadshushållet
 • Bostadens upplåtelseform
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Ronkainen
överaktuarie
029 551 3425
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef