Ämnen
Samhällsekonomi

Hushållens sparkvot var nära noll under andra kvartalet 2023

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2023, 2:a kvartal

Enligt Statistikcentralen var hushållens säsongrensade sparkvot under april–juni på ungefär samma nivå som föregående kvartal. Under april–juni var sparkvoten 0,9 procent. Konsumtionsutgifterna, som direkt påverkas av den höga inflationen, ökade i praktiken nästan lika mycket som den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot minskade något från föregående kvartal.

Viktiga punkter

  • Företagens säsongrensade vinstkvot sjönk med 0,4 procentenheter från föregående kvartal och var 28,7 %. Företagens investeringskvot var på samma nivå som under föregående kvartal, 29,6 %.
  • De finansiella företagens och försäkringsföretagens säsongrensade förädlingsvärde ökade med 8,4 % och driftsöverskottet med 13,8 % jämfört med föregående kvartal.
  • De offentliga samfundens finansiella ställning försvagades med 1,7 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan.
  • Hushållens justerade disponibla inkomst ökade med 10,2 % i löpande priser och rensat för prisförändringar med 4,9 % från motsvarande kvartal året innan.
  • Exporten av varor och tjänster minskade i löpande priser med 7,8 % och importen med 11,9 % från motsvarande kvartal året innan.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
18.09.2023

Revidering av uppgifter

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nata Kivari
överaktuarie
029 551 3361
Ansvarig avdelningschef