Ämnen
Transport och turism

Godstrafiken på järnvägarna minskade med 22 procent året 2022

meddelande | Järnvägsstatistik 2022

Enligt Statistikcentralen gjordes 76 miljoner resor inom persontrafiken på Finlands järnvägar och 31,2 miljoner ton gods transporterades år 2022. Antalet resor inom persontrafiken ökade med 38 procent medan den transporterade godsmängden minskade med 22 procent jämfört med året innan.


Viktiga punkter

 • Antalet resor inom persontrafiken på järnvägarna uppgick till totalt 76 miljoner år 2022. Antalet resor ökade med 38 procent från år 2021.
 • Totalt transporterades 31,2 miljoner ton gods. Den transporterade godsmängden minskade med 22 procent jämfört med år 2021.
 • Godstransportarbetet uppgick till totalt 8,8 miljarder tonkilometer, vilket var 18 procent mindre än år 2021.
 • I järnvägsolyckor dog 4 personer medan 7 personer skadades allvarligt. Antalet dödsfall var 6 mindre och antalet allvarligt skadade 1 mindre än år 2021.
 • Största delen av de olyckor som ledde till döden eller allvarliga personskador var personolyckor som orsakats av rullande materiel i rörelseningsolyckor.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Dragfordonsslag
  • Vagnslag
  • Typ av tåg
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Dragfordonsslag
  • Typ av tåg
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Trafiktyp
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Trafiktyp
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Varugrupp
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Vagnens typ
   • Riktning
   • Samtrafikens typ
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Avståndsgrupp
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Tågslag
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Dragfordonsslag
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    år
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Typ av olycka
    Tidsperiod:
    år
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Ville Keränen
    överaktuarie
    029 551 3609
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef