Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Tidsanvändning

Finlands officiella statistik (FOS)
Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning som beskriver den tid som går åt till olika funktioner och som utreder dag- och veckorytmen i tidsanvändningen samt social samvaro. Undersökningen genomförs och uppgifterna offentliggörs ungefär vart tionde år.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter har deltagandet i frivilligarbete minskat från år 2009. Deltagandet i frivilligarbete hade minskat bland både män och kvinnor och i alla åldersgrupper under pandemin. Mest frivilligarbete utfördes inom bostadsaktiebolag, bostadsområdenas föreningar och byaråd. Av personer över 15 år hade 60 procent hjälpt ett annat hushåll gratis eller mot liten ersättning under de senaste fyra veckorna. Oftast hade man hjälpt till med inköp och ärenden. Hushållen fick betydligt mindre hjälp än för 10 år sedan.

Läs mer

översikt | Tidsanvänding 2020-2021, social deltagande
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juha Haaramo
överaktuarie
029 551 3666
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna