Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Vardagarna inleddes senare under coronaåren 2020–2021

översikt | Tidsanvändning 10.10.2021

Enligt Statistikcentralen har livsrytmen senarelagts under årtiondenas lopp. Vi lägger oss klart senare än i slutet av 1970-talet. Den största förändringen i läggdagstiden skedde redan under 1980-talet. Hösten 1979 hade hälften av 10–64-åringarna redan gått och lagt sig klockan 22.10 under vardagarna, hösten 1987 hade drygt en tredjedel gått och lagt sig vid denna tidpunkt och år 2009, 2020 och 2021 bara mindre än en tredjedel.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juha Haaramo
överaktuarie
029 551 3666
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef