Ämnen
Företag

Nya och nedlagda företag

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över nya och nedlagda företag beskriver företag som är momsskyldiga eller arbetsgivare efter näringsgren, område och juridisk form. Uppgifterna fås från Skatteförvaltningen och delvis med hjälp av en enkät och de offentliggörs kvartalsvis och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Nya och nedlagda företag 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Nya och nedlagda företag 2023, 4:e kvartalet, registrerade nya företag
meddelande | Nya och nedlagda företag 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Nya och nedlagda företag 2023, 3:e kvartalet, registrerade nya företag
meddelande | Nya och nedlagda företag 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Nya och nedlagda företag 2023, 2:a kvartalet, registrerade nya företag

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Nya och nedlagda företag efter juridisk form och näringsgren 2013Q1-2023Q4

Registrerade nya företag efter juridisk form 2019Q1-2023Q4

Nya och nedlagda företag kommunvis 2020Q4-2023Q4

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna