Ämnen
Företag

Nya och nedlagda företag

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över nya och nedlagda företag beskriver företag som är momsskyldiga eller arbetsgivare efter näringsgren, område och juridisk form. Uppgifterna fås från Skatteförvaltningen och delvis med hjälp av en enkät och de offentliggörs kvartalsvis och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen registrerades 13 470 nya företag under första kvartalet 2022. Jämfört med motsvarande period året innan minskade antalet registreringar med 5,1 procent. Av de registrerade företagen var 5 489 aktiebolag och 7 850 fysiska personer.

Läs mer

meddelande | Nya och nedlagda företag 2022, 1:a kvartalet, registrerade nya företag

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
17.05.2022

Registrerade nya företag

I stapeldiagrammet över registrerade nya företag visas registrerade nya företag kvartalsvis efter juridisk form. Största delen av de företag som registrerats under kvartalet är aktiebolag och fysiska personer.

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna