Finlands officiella statistik

Nya och nedlagda företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Färre nya företag inledde och fler lade ned sin verksamhet jämfört med året innan
21.1.2021
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7 procent under juli - september 2020 jämfört med motsvarande period år 2019. Antalet nedlagda företag ökade med 13 procent under apriljuni 2020 från året innan.

Beskrivning: Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag. Stiftelser, bostadsaktiebolag, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statens affärsverk, men inte de kommunala affärsverken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: näringsgrenar, företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Revidering av juridisk form (25.7.2019)
25.10.2019
I statistiken över nya och nedlagda företag har klassificeringen av företag reviderats enligt juridisk form.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/index_sv.html