Ämnen
Boende och byggandeEnergi

Energiförbrukning inom boende

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver energiförbrukningen och energistrukturen inom boende samt energikällor för uppvärmning av bostadsbyggnader. Uppgifterna har samlats in från olika källor och tagits fram med hjälp av kalkylmodeller. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

År 2020 var rekordvarmt. Energiförbrukningen inom boende sjönk med nästan fyra terawattimmar (TWh) från året innan och rumsuppvärmningens andel av energiförbrukningen inom boende var exceptionellt låg, 64 procent. Användningen av el för hushållsapparater ökade något. Energiförbrukningen inom boende…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Virve Rouhiainen
överaktuarie
029 551 3527

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna