Finlands officiella statistik

Energiförbrukning inom boende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energiförbrukningen inom boende minskade ytterligare år 2019
19.11.2020
Energiförbrukningen inom boende var totalt ungefär 65 terawattimmar (TWh) år 2019. Förbrukningen minskade med drygt en halv TWh från året innan. Förbrukningen av energi för uppvärmningen av bostadsutrymmen minskade med två procent från år 2018 till år 2019. Vädret var varmare i Södra Finland än året innan. Antalet bostäder och bostädernas volym fortsatte att öka. Hushållsapparaternas andel av energiförbrukningen inom boende var alltjämt 13 procent, även om apparaternas energiförbrukning ökade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över energiförbrukning inom boende.

Beskrivning: Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver årlig energiförbrukning och -struktur inom boende samt från vilka källor man skaffar energi för uppvärmning av bostadsbyggnader. Inom boende används energi för rumsuppvärmning, bruksvatten och bastur samt för hushållsapparater. Förbrukningen av energi för rumsuppvärmning anges i statistiken efter byggnadstyp och energikälla. Apparaternas energiförbrukning fördelas åter på energiförbrukningen för elapparater, belysning och matlagning. Vid beskrivningen av energiförbrukningen inom boende används samma begrepp som i övrig energistatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, elapparater, elförbrukning, energiförbrukning, energiförbrukning inom boende, hushåll, hushållens elförbrukning, hushållens energiförbrukning, hushållsel, hushållsmaskiner, hushållsapparater, uppvärming av byggnader, uppvärmingsenergi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistik över energiförbrukning inom boende börjar publiceras
13.11.2012
Statistikcentralen börjar publicera den nya statistikgrenen Energiförbrukning inom boende, som beskriver årlig energiförbrukningsmängd och -struktur.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/index_sv.html