Ämnen
Miljö och natur

Avfallsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Avfallsstatistiken beskriver förändringar i avfallsmängderna, sätten att hantera avfall samt andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna, avfallsklasserna eller avfallsslagen. Uppgifterna samlas in från flera källor och uppdateras för industrins del en gång om året, annars oregelbundet.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen uppgick den totala mängden avfall till något under 116 miljoner ton år 2020. Detta är nästan lika mycket som året innan, då mängden avfall hade ökat främst på grund av avfall från utvinning av mineral. Avfallsmängderna år 2020 förändrades i olika riktningar inom olika näringsgrenar. Avfallsmängderna ökade inom utvinning av mineral samt när det gäller den totala avfallsmängden inom industrin. Ökningen av mängden kommunalt avfall stod bara för en del av ökningen.

Läs mer

meddelande | Avfallsstatistik 2020, avfall från production och konsumption

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juha Espo
överaktuarie
029 551 3463

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna