Ämnen
Miljö och natur

Avfallsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Avfallsstatistiken beskriver förändringar i avfallsmängderna, sätten att hantera avfall samt andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna, avfallsklasserna eller avfallsslagen. Uppgifterna samlas in från flera källor och uppdateras för industrins del en gång om året, annars oregelbundet.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juha Espo
överaktuarie
029 551 3463

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna