Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Mängden kommunalt avfall har inte ökat och återvinningen har ersatt deponeringen på avstjälpningsplatserna
9.1.2019
Korrigering 11.1.2019 . De korrigerade punkterna är markerade med rött. 

Nästa offentliggörande:
9.7.2019

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen
15.6.2017
Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html