Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Mängden avfall minskade år 2019 - orsaken minskning av mängden utvinningsavfall och avfall från byggverksamhet
16.6.2021
Den totala mängden avfall uppgick till över 116 miljoner ton år 2019. Detta är nästan 12 miljoner ton mindre än året innan, då mängden avfall hade ökat främst på grund av avfall från utvinning av mineral. Minskningen år 2019 förklaras i huvudsak på ändrad avfallsmängd från utvinning av mineral, men minskningen berodde också på att avfallsmängden från byggande och rivning minskade.

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen
15.6.2017
Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html