Ämnen
Miljö och natur

Materialflödesräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i ton hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Statistiken ingår i miljöräkenskaperna, som beskriver växelverkan mellan miljö och ekonomi. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

År 2020 utvanns 184 miljoner ton naturresurser i Finland. Den inhemska materialkonsumtionen ökade med knappa fem procent från året innan och var den högsta sedan år 2013. Ökningen berodde i synnerhet på ökad användning av mineraler och jordmaterial - av naturresursernas direkta inflöden utgjorde de…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pirtonen
överaktuarie
029 551 3093
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna