Ämnen
Miljö och naturSamhällsekonomi

Materialflödesräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i ton hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Statistiken ingår i miljöräkenskaperna, som beskriver växelverkan mellan miljö och ekonomi. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Inhemsk materialkonsumtion

256 974,3tusen ton
2022
Materialflödesräkenskaper
Uppdaterad: 2023-11-29

Publikationer

databasoffentliggörande | Materialflödesräkenskaper 2022, kompletterande offentliggörande
meddelande | Materialflödesräkenskaper 2022
databasoffentliggörande | Materialflöden i samhällsekonomin 2021, preciserad information
meddelande | Materialflöden i samhällsekonomin 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Materialflöden efter materialkategori 2010-2022

Import och export av material årsvis

Inhemska direkta inflöden 2021 och 2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Helmi Polmio
överaktuarie
029 551 3730

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna