Finlands officiella statistik

Materialflöden i samhällsekonomin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den inhemska materialkonsumtionen minskade med tre procent från året innan
3.12.2020
År 2019 utvanns 178 miljoner ton naturresurser i Finland. Det var den lägsta mängden under 2010 - talet, dvs. mer än en sextedel mindre än år 2013, då mängden var som högst. Jämfört med nivån för åren 2017 - 2018 var minskningen betydligt mindre, drygt en procent.

Beskrivning: Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Denna materialmängd samt dess förhållande till andra totalstorheter beskriver beroendet av material inom samhällsekonomin och det tryck som den ekonomiska verksamheten riktar mot miljön. Särskild uppmärksamhet har fästs vid utvecklingen av förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den materialmängd som behövs för dess produktion. I statistiken över materialflöden i samhällsekonomin har användningsmängderna av olika materialflöden såsom sten, olja, trä räknats ihop. Det innebär dock att totalstorheterna i räkenskaperna över materialflöden inte direkt visar intensiteten eller kvaliteten när det gäller den miljöbelastning som ekonomiska aktiviteter förorsakat.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/index_sv.html