Ämnen
Företag

Konkurser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över konkurser beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar vid tingsrätterna. Uppgifterna fås från Justitieministeriet. Anhängiggjorda konkurser offentliggörs månatligen och slutbehandlade en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för konkurser och företagssaneringar Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari - februari 2022 totalt 402 konkurser, dvs. 13 konkurser (3,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs uppgick till totalt 1808, vilket är 907 årsverken (33,4 procent)…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.