Ämnen
Företag

Konkurser och företagssaneringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över konkurser och företagssaneringar beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar. Uppgifterna offentliggörs månatligen, kvartalsvis och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

Databastabellen över företagssaneringar utvidgas 18.10.2022.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen anhängiggjordes 209 konkurser i oktober 2022, vilket är exakt lika många som under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 848, vilket är 162 årsverken färre än i oktober året innan.

Läs mer

meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, oktober, konkurser
meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, september, konkurser
meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, 3:e kvartalet, företagssaneringar
meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, augusti, konkurser

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna