Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Konkurser och företagssaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Uppgifterna har ännu inte offentliggjorts.

Beskrivning: Statistiken över konkurser och företagssaneringar beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar. Uppgifterna offentliggörs månatligen, kvartalsvis och årligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser och företagssaneringar [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kony/index_sv.html