Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Reparationsbyggande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande. Uppgifterna baserar sig på en enkät som utförs bland bostadsaktiebolag, aravahyreshus och byggföretag. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Reparationsbyggande 2021, byggföretagens reparationer
meddelande | Reparationsbyggand 2021, reparationer av lokalbyggnader
meddelande | Reparationsbyggande 2021, renovering av bostäder och bostadsbyggnader

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
08.12.2022

Värdet av byggföretagens entreprenader 2017-2021

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
20172018201920202021
Reparationsbyggande8 8879 2499 4877 7189 846
Nybyggnad11 50011 95311 92911 88813 920
08.12.2022

Reparations- och nybyggandets andelar av byggföretagens omsättning efter företagsstorlek

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
08.12.2022

Värdet av byggföretagens entreprenader 2017-2021, miljoner euro

20172018201920202021
Byggande totalt20 38721 20221 41719 60623 766
Reparationsbyggande totalt8 8879 2499 4877 7189 846
Reparation av bostadsbyggnader4 5774 8894 6583 7796 254
Reparation av övriga byggnader4 3104 3604 8303 9393 591
Nybyggnad11 50011 95311 92911 88813 920

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eetu Toivanen
överaktuarie
029 551 3331
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna