Finlands officiella statistik

Reparationsbyggande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,3 miljarder euro år 2018
13.6.2019
Enligt Statistikcentralen utförde bostadsägarna och bostadsaktiebolagen reparationer av sina bostäder och bostadsbyggnader för 6,3 miljarder euro år 2018. De sammanlagda reparationskostnaderna ökade med 1,5 procent från 2017 års nivå och de har ökat med 9,8 procent från år 2013. Egnahemshus och parhus reparerades för 3,4 miljarder euro. Flervåningshus reparerades för 2,2 miljarder euro och radhuslägenheter för 720 miljoner euro.

Nästa offentliggörande:
17.10.2019

Beskrivning: Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå. Ur bostadssamfundens och de större byggföretagens bokslutsuppgifter fås värdeuppgifter för repara-tionsbyggande. Reparationsbyggandet av bostadssamfund indelas i två delar: i reparationsbyggande av bostadsaktiebolag och i reparationsbyggande av aravahyreshus. Byggföretagens reparationsbyggande beskriver reparationsbyggnadsverksamheten i byggföretag med minst 10 anställda. Av statistiken framgår också objekten för reparationsbyggandet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, bostadsaktiebolag, företag, grundläggande renovering, omsättning, reparationsbyggande, reparationskostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats
7.11.2014
Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/index_sv.html