Ämnen
Samhällsekonomi

Konjunkturindikator för produktionen

Finlands officiella statistik (FOS)
Konjunkturindikatorn för produktionen är en del av nationalräkenskaperna och strävar efter att förutse utvecklingen av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin på hela ekonomins nivå och för tre huvudnäringsgrenar (primärproduktion, förädling och tjänster). Uppgifterna framställs med hjälp av indikatorer och offentliggörs en gång i månaden.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, juli
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, maj
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, april
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, mars

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna