Ämnen
Samhällsekonomi

Konjunkturindikator för produktionen

Finlands officiella statistik (FOS)
Konjunkturindikatorn för produktionen är en del av nationalräkenskaperna och strävar efter att förutse utvecklingen av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin på hela ekonomins nivå och för tre huvudnäringsgrenar (primärproduktion, förädling och tjänster). Uppgifterna framställs med hjälp av indikatorer och offentliggörs en gång i månaden.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för april 2022 med 4,0 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för april ökade med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars 2022 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 5,0 procent (tidigare 5,4 %) från mars året innan. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med ungefär 6 procent. Förädlingen ökade med omkring 5 procent och tjänsterna med omkring 3 procent från april 2021.

Läs mer

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2022, april

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna