Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i oktober från året innan, en nedgång från föregående månad
13.12.2019
Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i oktober 2019 med 1,5 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för oktober minskade för sin del med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för september 2019 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 2,1 procent (tidigare 0,8 procent) från september året innan.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html