Ämnen
Befolkning och samhälle

Kommunalval

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över kommunalval beskriver valresultaten enligt kommun och röstningsområde. Statistiken beskriver bl.a. antalet röster och antalet väljare både vid förhandsröstningen och på den egentliga valdagen. Uppgifterna fås ur Justitieministeriets valdatasystem och offentliggörs vart fjärde år.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i kommunalvalet 2021. Valdeltagandet i valet var 55,1, vilket var det lägsta sedan kommunalvalet år 1945. Klart över hälften av dem som röstade (60,0 %) förhandsröstade. Detaljerade uppgifter om de effekter som bakgrun…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna