Finlands officiella statistik

Kommunalval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Majoriteten av de förhandsröstande var pensionärer
5.5.2017
Valdeltagandet i kommunalvalet var 58,9 procent. Av de röstberättigade förhandsröstade 1 169 319 dvs. 26,6 procent av alla röstberättigade. Bland de röstberättigade pensionärerna förhandsröstade 42,0 procent, bland de sysselsatta 21,5 procent och bland de arbetslösa 18,9 procent. Av alla förhandsröstande utgjorde pensionärerna 46,7 procent, de sysselsatta 41,0 procent och de arbetslösa 6,0 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kommunalvalet 2017.

Beskrivning: Kommunalval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar officiell statistik över kommunal-valen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Kommunalval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fullmäktigeledamöter, kandidater, kommunalval, partier, röstning, rösträtt, val, valdeltagande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Korrigerade uppgifter för kommunalvalet 2012
19.3.2014
Texterna och tabellerna gällande valresultatet i kommunalvalet 2012 har korrigerats 19.3.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/index_sv.html