Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Köttproduktion

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över köttproduktion innehåller uppgifter per månad och år om antalet och vikten av slaktkroppar, den genomsnittliga slaktkroppsvikten och producentpriserna. Uppgifterna i statistiken bygger på data som inhämtas månatligen från slakterierna och bönderna samt från nötdjursregistret.

Producent:

Naturresursinstitutet