Kreditbeståndet

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Av statistiken framgår hur kreditbeståndet och ny utlåning fördelas efter kreditgivar- och kredittagarsektor, kredittagarens näringsgren, finansobjekt samt efter kreditens användningssyfte. Statistikcentralen samlar också in uppgifter om verksamheten hos företag som beviljar minilån som en del av statistiken över kreditbeståndet.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna