Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.6.2015

Kreditbeståndet 94 miljarder euro i slutet av mars 2015

Det totala beståndet av krediter som inhemska övriga finansiella företag, försäkringsföretag och den offentliga sektorn beviljade uppgick till 94 miljarder euro i slutet av mars 2015. Under kvartalet beviljade inhemska företag nya krediter för totalt nästan 2 miljarder euro. Kreditbeståndet totalt utgjordes av utlåningsbeståndet på 28 miljarder i euro och andra valutor, av masskuldebrev till ett nominellt värde av 61 miljarder euro och av penningmarknadspapper på nästan 5 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 1:a kvartalet 2015, procent

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 1:a kvartalet 2015, procent
Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Jan Klavus 029 551 3391, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2015/01/lkan_2015_01_2015-06-17_tie_001_sv.html