Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.3.2015

Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av december 2014

Det totala beståndet av krediter som inhemska övriga finansiella företag, försäkringsföretag och den offentliga sektorn beviljade uppgick till 92 miljarder euro i slutet av december 2014. Under kvartalet beviljade inhemska företag nya krediter för totalt 2 miljarder euro. Kreditbeståndet totalt utgjordes av utlåningsbeståndet på 27 miljarder i euro och andra valutor, av masskuldebrev till ett nominellt värde av nästan 59 miljarder euro och av penningmarknadspapper på 6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 4:e kvartalet 2014, procent

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 4:e kvartalet 2014, procent

Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor


Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/04/lkan_2014_04_2015-03-18_tie_001_sv.html