Ämnen
Samhällsekonomi

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Ekonomin beskrivs ur olika synvinklar, med produktion, efterfrågan och resultatbildning som mätare. Uppgifterna produceras med hjälp av indikatorer och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

databasoffentliggörande | Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2022, 1:a kvartalet
meddelande | Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Samu Hakala
överaktuarie
029 551 3756
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna