Dokumentation för statistiken Nationalräkenskaper, kvartalsvis:

Dokumentation som var i kraft 16.8.2022

Statistikexperter

Samu Hakala
överaktuarie
029 551 3756