Ämnen
Utbildning och forskning

Vuxenutbildning vid läroanstalter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter beskriver vuxenutbildning som ordnas av läroanstalter för fritt bildningsarbete (inkl. musikläroanstalter), yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och sommaruniversitet. Uppgifterna samlas in från utbildningsanordnarna och offentliggörs årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Antalet studenter inom öppen yrkeshögskoleundervisning fortsatte att öka och uppgick till nästan 103 000, vilket innebär en ökning om nästan 54 procent år 2020. Antalet timmar inom den öppna yrkeshögskoleundervisningen minskade för sin del med ett par procent till något under 1,4 miljoner undervisn…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna