Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Aborter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken om aborter innehåller information om antalet åtgärder, patienternas åldersfördelning, grunden för abort och regionala skillnader. Uppgifterna grundar sig på registret över aborter och steriliseringar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd och dit information skickas av den enhet som utför åtgärden.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd

Statistikens primäruppgifter