Finansverksamhet

Lagts ned:
Övriga finansinstituts kreditbestånd i statistiken över finansverksamhet omfattar uppgifter om kreditbestånd och om nya lån som lyfts efter kreditgivar- och kredittagarsektor. Uppgifterna om finansiell leasing omfattar uppgifter om kreditinstitutens och andra leasinggivares verksamhet inom finansiell leasing efter sektor, näringsgren och objekt. Uppgifterna om kreditkort omfattar uppgifter om antalet kreditkortskonton, kortförsäljning, kortskuld, kreditförluster, betalningsstörningar på kreditkort och betalningstransaktioner.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna